Utvecklingen på Stockholmsbörsen åren 2007 till 2011

Stockholmsbörsen – åren 2007 till 2011 – toppade under hösten 2007 på runt 420. Därefter gick utvecklingen långsamt nedåt för att störta hösten 2008 ned till cirka 200, dvs mer än en halvering av värdet på Stockholmsbörsen. Sedan gick det långsamt uppåt under 2009 och 2010.

Stig Björne

 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.