Anders Borg diskuterar kris men låt oss titta historiskt för en nyanserad debatt

I mitten av september 2011 pekade Anders Borg på de osäkerheter i världen som komma att påverka Sverige, tex avseende sysselsättningen. I debatten togs skarpa uttryck om kris från alla politiska håll. Men vi måste nyansera debatten och titta bakåt för att få perspektiv på vad en ”riktig” kris är. Se en tabell som redovisar antalet sysselsatta i riket mätt genom Arbetskraftsundersökningar från 1988 – 2001.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.