Strategier för lärande på regional nivå – en genomgång av länens lärandeplaner

Myndigheten för tillväxtanalys har analyserat hur lärandet inom den regionala tillväxtpolitiken i landet kan utvecklas ytterligare. Syftet är att ge bidrag till den process som pågår mellan regionala självstyrelseorgan, samverkansorgan och länsstyrelserna. Lärandeplanerna syftar ytterst till att bygga ett system för lärande inom den regionala tillväxtpolitiken. Myndigheten ”Tillväxtanalys” rekommenderar att länen och regionerna beaktar en rad punkter för det fortsatta arbetet med att följa upp och revidera lärandeplanerna.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.