Stockholmsbörsen vecka 39 – mera uppåt

Under veckan har uppgången på Stockholmsbörsen fortsatt. Det var ett litet minus igår men idag är vi upp två procent just innan stängning. Tyska parlamentet har godkänt en utvidgad stödfond. Arbetslösheten i USA sjunker något och tillväxten har reviderats upp något.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.