Kommuner med nästan bara en arbetsplats

Tidningen Dagens Samhälle redovisar vilka kommuner som är starkt beroende av en enda arbetsgivare. Risken för kommunerna med detta beroendeförhållande är att en enskild negativ händelse hos arbetsgivaren får konsekvenser för hela lokalsamhället. Den kommun som har starkast beroende av en arbetsgivare är Oxelösund där hela 51 % av kommunens sysseslsatta arbetar på SSAB.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.