De lokala arbetsmarknadsregionerna växer

Tillväxtverket: De lokala arbetsmarknadsregionerna växer och blir därmed färre. Antalet lokala arbetsmarknadsregioner i Sverige har sjunkit mer än 50% år 1970 – 2008. Från början fanns det 187 stycken numera är de 75.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.