Finalen på regionfrågan närmar sig

Vilka blir de nya regionerna och hur kommer de nya länen att se ut? I början av 2000-talet fick Ansvarskommittén – ledd av Mats Svegfors uppdraget att föreslå hur nya större regioner kan utformas. Kommittén presenterade sitt förslag 2007 och det blev en frän debatt. Förslaget byggde på ett antal utredningar, analyser och många många möten under flera år.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.