Ny kommunreform och kommunsammanslagningar

Nu sker slutspurten i debatten om de framtida regionerna i Sverige. De flesta landsting har bestämmt sig. Samtidigt pågår en statlig utredning hur statens regionala organisation ska se ut. Kanske de två indelningarna kommer att matcha varandra. En öppen fråga är en ev kommunreform om sammanslagning av vissa kommuner.

Stig Björne

 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.