Stockholmsbörsen vecka 40 och 41

Det är lite svårtbedömt men frågan är vilka positiv nyheter som har kommit som motiverar en mer långsiktig uppgång. Det känns som att börsen står och väger huruvida uppgången ska fortsätta och i så fall på vilken bas. Kanske den dyker igen pga att krisen i omvärlden inte är löst.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.