Framtida arbetskraftsförsörjning

Tillväxtanalys (fd Nutek) publicerade rapporten 2010:06 som analyserar det förändrade näringslivet och efterfrågan på arbetskraft. Rapporten redovisar att det under den kommande tio åren väntas ett stort utträde från branscherna vård och omsorg, jordbruk och tillverkning. Samtidigt kommer 90-talisterna in med full fart.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.