Företagens tillväxtvillkor 2011

Tillväxtverket har publicerat sin enkätundersökning. ”Företagens villkor och verklighet 2011”. Undersökningen omfattar 19 000 små och medelstora företag som svarat på enkäten. Svaren brytas ned på till exempel storlek, bransch, region, kön och bakgrund gällande företagsledarna. Undersökningen visar att viljan att växa i de svenska småföretagen är relativt stor. Nära 3/4 av småföretagen vill växa mer. Det har legat på en stabil nivå kring 72 – 77 % i de tidigare undersökningarna. Läs om faktorerna som har ett positivt samband med tillväxtvilja.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.