SEB:s rapport andra kvartalet 2011

Skandinaviska Enskilda Bankens rapport för det andra kvartalet 2011 visade nyanserade siffror. Rörelseresultatet uppgick till 4278 miljoner kronor. Räntenettot var svagare än väntat och stannade på 4230 miljoner kronor.

Den globala ekonomins kaos har krävt att vi reviderat ned våra prognoser för SEB. Vi räknar nu med att räntenettot för 2012 kommer att uppgå till 17154 miljoner kronor, något svagare än 2011 alltså. Prognosen för kommissionsintäkterna 2012-13 är sänkta med 3 resp. 4 %. Kreditförlusterna beräknas stiga kraftigt under åren 2012 till 2013.

Som en följd har vi sänkt vinstprognoserna 2012-13 med 15 respektive 17 %. Den förväntade vinsten 2011 är endast marginellt nedjusterad med 1 %. Vi har ingen riktkurs eller rekommendation för SEB.

SEB har tagit mest stryk fram till början av oktober. Därefter har den hämtat sig upp till nivån över 40 kronor. När Swedbank presenterade sitt resultat gick SEB upp en aning.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.