Sverige världens 3:e konkurrenskraftigaste land

Global Competitiveness ReportSverige har ökat sin konkurrenskraft enligt World Economic Forums rapport: The Global Competitiveness Report 2011-2012 (se faktasida) visar att Sverige är inte mindre än världens 3:e konkurrenskraftigaste land. Rankingen baseras på svaren från företagsledare i 142 länder. Många företagsledare är kritiska till det svenska skattetrycket, arbetsmarknadens inflexibilitet gällande lönesättning och anställningsvillkor. Sveriges tekniska utveckling och innovationsklimat betraktas dock med uppskattning. Schweiz leder ligan och Singapore gick om Sverige och tog i år andra plats. USA ligger på femte plats. / Stig Björne

The Global Competitiveness Report 2011-2012

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.