Stockholmsbörsens utveckling – en period av turbulens

Vi är inne i en period av turbulens, ibland kan man bli förvånad att det händer först under andra delen av 2011. Osäkerheterna har var pågående med en rad av rejäla underskott i länders statsbudgetar, överskuldsättning i Grekland, Italien, USA och Japan mfl. Utöver det har möjligheterna att stimulera ekonomierna bortsett från en låg ränta dömts ut. Att kriser kommer är förutsägbart men exakt vad som utlöser dem varierar.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.