Statistiska Centralbyrån har kommit med en ny utredning

Statistiska Centralbyrån har kommit med en ny utredning om hur medellivslängden i Sverige har förändrats åren 2001-2010. Resultatet visar att medellivslängden har ökat med två år för män och med 1,5 år för kvinnor. Medellivslängden var år 2010, 79,5 år för män och 83,5 år för kvinnor.

Stig Björne

Medellivslängden mäts genom ett slags index för dödlighet och överlevnad i alla åldrar under ett år. Medellivslängden varierar en del mellan olika regioner och det finns även tydliga skillnader i medellivslängd beroende på utbildningsnivå.

Om dödligheten i framtiden inte förändras kommer den som föds under året i genomsnitt ha en livslängd som motsvaras av medellivslängden. Den verkliga livslängden för personer som föds idag kommer förmodligen vara högre än vad medellivslängden det senaste året är.

Stig Björne

Se mer på www.scb.se

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.