Genuint sårbara kommuner

En ny rapport, Genuint sårbara kommuner, har publicerats i samarbete mellan Tillväxtverket och Svenskt Näringsliv. Sårbarheten för enskilda kommunerna har varit en ständigt återkommande fråga sedan 1970-talets olika industrikriser såsom varvsindustrin och TEKO-industrin. Problemet med tidigare studier är att man inte har beaktat pendlingsmöjligheter till närliggande kommuner, tjänstesektorn samt hur många personer i kommunen som är i arbete.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.