Näringslivsklimatet – och hur man påverkar det

Stig Björne, 200 × 288Tillväxtverket, myndigheten som arbetar med en rad insatser och program för att möjliggöra den Nationella strategin för regional entreprenörskap, konkurrenskraft och sysselsättning åren 2007–2013 – har gett ut en rapportsom heter ”Företagens förväntningar på kommunen”. Den handlar om företagens förväntningar på kommunen.

Rapportens inriktning är hur direkt näringslivsutvecklande insatser och det mer generella näringslivsarbetet påverkar företagens utveckling och attityder till kommunen.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.