Kompetent kapital

Stig Björne

Tillväxtanalys dvs myndigheten som på Regeringens uppdrag arbetar med statistik och analyser har kommit ut med en ny rapport.

Den heter ”Kompetent kapital – tre länder tre försök” och ges ut pga den svenska satsningen på regionala riskkapitalfonder genom ALMI Invest. I rapporten har Tillväxtanalys studerat fonder i Skottland, Finland och Norge. De svenska regionala riskkapitalfonderna startade år 2009. I början fanns inte alla nödvändiga förutsättningar för att driva verksamheten till fullt ut Allt eftersom har dock fondernas arbete med stöd från Tillväxtverket och följeforskarna tagit form.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.