Näringslivsklimatet och hur du kan påverka det

Tillväxtverket – myndigheten som arbetar med insatser och program för att realisera den svenska nationens strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013, har kommit med en rapport om företagens förväntningar på kommunen. Rapporten heter ”Företagens förväntningar på kommunen”.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.