Staden och tillväxten – Städer och dess tillväxtförutsättningar

Myndigheten Tillväxtanalys har publicerat en rapport som heter ”Städer och dess tillväxtförutsättningar”. Rapporten har gjorts mot bakgrund av ett regeringsuppdrag att ”analysera hur olika typer av städer på bästa sätt kan bidra till landets hållbara tillväxt.”. Ämnet är högintressant när vi ska fundera över de demografiska förändringarna i Sverige där kommuner och storstadsregionerna med högskolor tillväxer kraftigt. Samtidigt har 2/3 av Sveriges kommuner ett krympande befolkningsunderlag.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.