10 miljoner invånare finns snart i Sverige

Stig Björne tillväxt befolkning

Vid årsskiftet 2011/2012 uppgick Sveriges befolkning till ca 9 480 000 pers, dvs nästan 9,5 milj st. Vi närmar oss snabbt 10 miljoner invånare. 2011 beräknades befolkningen ha ökat med cirka 66 000 personer. Det estimeras att 111 000 barn har fötts i Sverige 2011. Antalet födda barn har minskat med runt 4 000 jämfört med år 2010, detta efter en långsiktigt stigande trend av antalet ”nyfödingar” under hela detta decennium. Under år 2011 beräknas 95 000 personer ha invandrat, vilket är cirka 4 000 personer färre än under 2010. Utvandringen (vilken är lätt att glömma bort) från Sverige har ökat och under år 2011 beräknas 51 000 personer lämna riket.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.