Hur går det för Sverige? – Konjunkturinstitutet ställer prognos

Den 26:e januari presenterade Konjunkturinstitutet en månadsbarometer som var något sämre än väntat för januari. Förtroendeindikatorn hos näringslivet backade medan de svenska hushållen såg negativt på framtiden.

Arbetslösheten steg i december enligt SCB till 7,5 procent. Sysselsättningen ökade med förklaringen att utbudet av arbetskraft ökade. Överskottet i den svenska handelsbalansen minskade till 2,8 miljarder kr från 8,9 miljarder kr samma månad 2010, vilket var sämre än analytikernas förväntningar. Importen var i princip oförändrad medan exporten minskade vilket indikerar att konjunkturen på våra exportmarknader dalar.

SBAB och Nordea menar att Riksbanken sänker räntan från dagens nivå 1,75% vid mötet om tre veckor.

”Riksbanken väntas justera ned sina prognoser och vi räknar alltjämt med att reporäntan sänks i februari 2012 och senare till 0,75% i september”, menar Nordea.

Om det inträffar är det en stor sänkning på tre kvartal med hela 1%.

Konjunkturinstitutet å sin sida menar att tillväxten kan utebli under 2012, uppger nyhetsbyrån Direkt. Enligt Konjunkturinstitutet:s prognoschef Jesper Hansson gör den svaga avslutningen på fjolåret och inledningen på 2012 att tillväxten för helåret ”börjar närma sig nollan”.

Konjunkturinstitutet:s prognos från december 2011 ser en tillväxt om 0,6% under 2012. Jesper Hansson ser en ljusning och pekar på att europeiska centralbankens treårslån med obegränsad tilldelning minskat risken för en kreditåtstramning.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.