Standard & Poor: Sänkta kreditbetyg för 9 euroländer

Stig Björne - Standard & Poor

Den 13 januari sänkte kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor 9 av de 16 euroländernas betyg. 

Länder som åkte på rejäla nedgraderingar där kreditbetygen sänktes med två steg var: Cypern, Portugal, Italien och Spanien. Länder som nedgraderades med ett steg var: för Österrike, Malta, Frankrike, Slovaken och Slovenien. De kreditbetyg som är oförändrade var för: Belgien, Finland, Estland, Tyskland, Luxemburg, Irland och Nederländerna.

Enligt Standard & Poors pressmeddelandet sägs att stressen inkluderar:

  1. kreditåtstramningar,
  2. en samtidig strävan att minska skuldbördan hos stater och hushåll,
  3. ökade riskpremier för en allt större grupp av obligationsutfärdare i eurozonen,
  4. avtagande tillväxtutsikter,
  5. en utdragen dispyt bland europeiska politiker om hanteringen av dessa utmaningar.

Sänkta kreditbetyg för flera euroländer innebär ett hårt slag mot eurozonens krisfond EFSF, vars betyg också är i farozonen.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.