Spanien och Portugal lånade 4,5 miljarder euro

Stig Björne, Spanien, PortugalIgår lyckades Spanien låna 4,5 miljarder euro genom tre serier av statsobligationer. Löptiderna var 3-5 år och genomsnittsräntan blev okey för Spanien. Löptiden föll rejält jämfört med tidigare obligationslån.

För ett femårigt obligationslån på drygt 1 miljard euro fick Spaniens riksgäld betala en genomsnitstränta på 3,56 procent. Att jämföras med de 5,54 procent i senaste försäljningen av samma slags spanska statspapper.

När oron var som störst förra året i november låg räntan på Spanien femåriga obligationer på hela 6,07 procent. Spanien har nu lånat upp nära nog en fjärdedel av årets totala lånebehov.

Även grannlandet Portugal lyckades sälja tillräckligt med statspapper.

Stig Björne

 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.