Kommunalskatten

Stig Björne- kommunalskattenTidigare pekade en statlig utredning på att kommunalskatten skulle behöva höjas en hel del under de kommande årtiondena för att kommuner och landsting ska klara sina åtaganden inom vård och omsorg. Vård- och omsorgssektorn kommer att kräva mer resurser och frågan är hur den ska finansieras på sikt.

Text: Stig Björne

Hur ser då den mer dagsaktuella situationen ut vad gäller kommunal- och landstingsskatten i Sveriges kommuner?

För 2012 höjer inte mindre än tio landsting skatten medan ett sänker. Blekinge höjer mest, med 0,80 procentenheter följt av Halland med 0,70 procentenheter.

Behovet av ett ökat skatteuttag ser man mest påtagligt hos kommuner på landsbygden – där äldreomsorgen som regel blir dyrare – och växande kommuner som måste investera i skolor och barnomsorg.

Med hänsyn tagen till landstingsskatten är det Hofors i Gävleborgs län som har den högsta kommunalskatten med 34,32 procent, följt av Ragunda i Jämtlands län med 34,17.

Stig Björne

 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.