Gruvbolagen går åt olika håll

Resultaten för LKAB och Boliden har kommit. LKAB är ägt av svenska staten och Boliden är noterat på Stockholmsbörsen.

LKAB redovisar ett resultat före skatt på 3269 milj kr för det fjärde kvartalet 2011. Boliden resultat före skatt uppgick till 1045 milj kr för det fjärde kvartalet 2011.

LKAB:s omsättning ökade med 8 procent till 8675 milj kr. En vinst på över 3,2 miljarder på den omsättningen kan de flesta företag knappt drömma om. För kollegan Boliden pekar kurvorna en aning nedåt.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.