SEB och Volvo

Volvo, Stig Björne

Stockholmsbörsen har haft en starkt stigande trend sedan december 2011.  SEB har fortsatt uppåt och ligger idag på samma nivå som i juli 2011, innan det började gå neråt. Aktien hade också en kort topp i slutet på oktober. Som lägst var aktien nere på strax över 30 kr i under första delen av september.  Utvecklingen för Volvo-aktien har i stora drag varit likartad. Vid ingången av 2011 låg aktien (A) runt 120 kr.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.