Arbetslösheten enligt Arbetsförmedlingen och SCB

Det finns två bra mått på arbetslöshet, dels SCB:s enkätundersökning AKU och dels Arbetsförmedlingens statistik över registrerade arbetslösa. Utifrån dessa finns ett antal andra mått tex: ungdomsarbetslöshet, sysselsatta i åtgärder.

Arbetsförmedlingens statistik mäter endast de som är registrerade som arbetslösa. AKU mäter arbetslösheten för personer mellan 15-74 år. I det ingår en många studerande som säger att de vill ha ett jobb fast de egentligen studerar. Vilket mått är bäst?

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.