Konjunkturen i Stockholm

Stockholms Handelskammares konjunktur-barometer för sista kvartalet år 2011 presenterades. Läget tycks präglas av att företagen är lite avvaktande. Kurvorna har pekar nedåt i huvudstaden, som inte står opåverkat inför det som händer i resten av världen och den allmänna oron i vissa euroländer.

Handelskammaren framhåller att Stockholm har goda förutsättningar för tillväxt och utveckling. Man pekar bland annat på en nyligen gjord ranking av den amerikanska tankesmedjan Brookings.

Enligt Handelskammaren kan det förklaras på tre sätt.

  • Det finns en bredd och blandning av branscher och människotyper samlat på en plats. Detta gör Stockholm mindre sårbart. Det innebär bra möjligheter för nya affärsidéer.
  • Det finns ett stabilt nationellt ekonomiskt ramverk.
  • I Sverige och Stockholm finns en öppenhet för handel med omvärlden, exporten är relativt stor.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.