Ökade aktieutdelningar till aktieägarna

Utdelningen från bolagen på OMXS30 ökar till aktieägarna. För vissa bolag blir der rejält höjda aktieutdelningar. 

Givet de relativt turbulenta kvartalen 3 och 4 under 2011 med statsskuldskriser, allmän temposänkning av den svenska och de europeiska ekonomierna är det förvånande att 2011 ändå bjuder på stora ökningar av aktieutdelningarna. Det kan förebåda en inbromsning av företagens lönsamhet för 2012.

Styrelserna i börsbolagen skulle nog manat till en större försiktighet vad gäller aktieutdelningarna om framtidsutsikterna egentligen såg dystra ut. Enligt Dagens Industri gjorde Swedbank en vinst på 9,53 kronor per aktie 2011. Även Volvo, Investor och MTG höjer utdelningen till aktieägarna med runt 20 procent.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.