Ja till grekiskt stöd

Eurozonens finansministrar har sagt ja till ett stödpaket för Greklands ekonomi. Det omfattar nya nödlån på 130 miljarder euro. Greklands skuldnivå kan minskas med upp till 120,5 procent av BNP. 

I paketet ingår 130 miljarder euro i nödlån, förutsatt stora besparingar och neddragningar. Det förs förhandlingar med flertalet privata långivare om skuldnedskrivningar för Grekland, men Grekland är kraftigt överbelånat. Skuldnedskrivningarna innebär enligt ett huvudmål att Greklands statsskuld inte får överstiga 120% av BNP 2020. Eurozonens finansministrar satte samman det nya stödpaketet.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.