Har börsen gått upp för mycket?

De svenska bankerna har börjat ifrågasätta börsuppgångarna. Dagens Industri intervjuade SEB och Nordea mot bakgrund av deras nya marknadsbedömningar. Nordea meddelar att börsen är ”rusig” på billiga ECB-pengar och den senaste tidens kraftiga uppgång har inte täckning i de ekonomiska utsikterna.

Strax före julen 2011 lånade fler än500 europeiska banker 4.300 miljarder kr. Sedan i höst har börsen stigit med över 25%. ECB ligger bakom börsuppgången enligt Nordea.

Nordea går så långt att man säger att ”Börsen har fel”, stämningsläget i marknaden ska inte tolkas som sensationellt bra”, men menar att uppgången är driven endast av likviditet.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.