Högt oljepris betyder att världsekonomin bromsar

Ett mycket högt oljepris brukar betyda att världsekonomin saktar ner. Det finns många historiska exemplen på det – allt från oljekriserna på 70-talet, men också på 90-talet och på senare år. På senare tid har oljepriset igen stigit kraftigt. Vad betyder för världsekonomin? Priset är ännu inte så högt att det finns anledning att larma men om det fortsätter stiga kan världsekonomin påverkas.

En effekt som vi ser nu är det ökande bensinpriset, sex prisrekord redan i år. Du minns kanske kampanjerna i tidningarna mot det höga bensinpriset när det steg över 10 kronor! Det är lätt att glömma.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.