Regionalpolitiskt stöd

Myndigheten Tillväxtanalys.se har gjort en utvärdering av hur lägre sociala avgifter påverkar näringslivets företag. Den omfattar effekter på företagens nettoomsättning, löneinkomster, sysselsättning, rörelseresultat, bruttoinvesteringar och långfristiga skulder. Stödet infördes 2002 och rapporten följer företagen fram till 2009.

Tillväxtanalys utvärdering består av en flernivåmodell som gör det möjligt att mäta betydelsen av kontextuella faktorer. Resultaten indikerar att en stor del av variationen i utfallsvariablerna kan förklaras av sammansättningen av befolkningen och dess egenskaper komunnen och tex regional tillväxt.

I korthet kan man säga att resultaten i Tillväxtanalys utvärdering följer en tydlig affärslogik: På kort sikt ökade både lönsamheten och omsättningen hos de undersökta företagen.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.