Klarar Grekland uppgiften?

Grekland har börjat städa upp i sin ekonomin. Nedskrivning av de privata skulderna genomförs och Euro-gruppen har sagt ja till det stora stödpaketet. Snart håller Grekland allmänna val, men enligt opinionsmätningarna kan parlamentet bli splittrat. Det är oklart om partierna som stöder åtstramningarna får majoritet.

Enligt Dagens Industri är skulden till de privata långivarna nedskriven med 53,5% i nominella termer. Grekland har fått ett nytt lån från EU och IMF som enligt plan A ska räcka för att få upp landets ekonomi. Motprestationen är fortsatta åtstramningar för folket och strukturreformer som ska lyfta tillväxtpotentialen.

Hur dessa osäkerheter kommer att påverka hur Stockholmsbörsen och andra Europeiska börser står skrivet i stjärnorna.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.