Ökad arbetslöshet i Sverige?

Arbetsförmedlingen har presenterat sin nya prognos på hur arbetslösheten kan komma att utvecklas de närmaste åren. Prognosen menar att arbetsgivarna har blivit mer försiktiga i sina framtidsbedömningar.

Enligt Arbetsförmedlingen kommer arbetslösheten att stiga från 7,6 procent till 7,9  2011-2012 och 8,5 procent 2013. Det betyder nästan en procent, men samtidigt kommer sysselsättningen att vända till en minskning med 25 000 jobb år 2013.

Arbetsförmedlingen menar att problemet är att hjälpa de arbetssökande som har svårt att snabbt finna ett arbete. Gruppen är i år c:a 220 000, och kommer att öka till 260 000 personer år 2013. Orsaken är den försämrade arbetsmarknaden.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.