BRIC-länderna förtsätter växa

Swedbank har kommit ut med en analys av Bric-ländernas ekonomiska utveckling och politik. Banken pekar på att många ”tillväxtländers” tillväxt har bromsat in de senaste åren iom att västvärldens konjunktur försvagats. Den lägre tillväxten är förväntad. Brasiliens tillväxt har avtagit från 7,5 % till 2,7 % mellan 2010 och 2011.

År 2020 antas tillväxtekonomiernas andel av världsproduktionen ha stigit till 60 %, och medan de utvecklade ländernas andel fallit till 40 %.

Swedbank menar att det finns stora problem med tillväxtekonomiernas sätt att bedriva ekonomisk politik som tex underprestering. Brasilien gör tveksamma val i den ekonomiska politiken. Man använder protektionistiska metoder för att försöka hålla uppe den ekonomiska tillväxten.

Ryssland ökar militärinvesteringarna, samtidigt som nya och dyra vallöften har ställts ut i valrörelsen som ska genomföras av Putin Ryssland omvalda president.

Det är inte bara EU-länderna och Euro-zonen som står inför stora utmaningar i framtiden. Swedbank oroas av att även Indien för en mindre effektiv ekonomisk politik.  Urbaniseringen i Indien leder till att 250 miljoner människor ska in i städerna på 18 år, ingen liten utmaning givet att infrastrukturen i Indien knappt ens är anpassad för den befolkning som bor i städerna idag.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.