Konjunkturinstitutet syn på konjunkturen

Konjunkturinstitutets senaste rapport om konjunkturläget omfattar det mesta av nyckeltal och attityden hos hushåll och företag. Institutet konstaterar att det kommit flera tecken på en snar konjunkturuppgång efter en svag avslutning 2011. Börskurser har stigit och ett antal förtroendeindikatorer har bottnat.

Konjunkturinstitutet menar att risken för en ”oorganiserad” lösning av statsskuldskrisen i euroområdet har minskat.

I Sverige kommer arbetslösheten ligga över den sk jämviktsnivån till 2016. Regeringens finanspolitik förväntas inte ge någon extra draghjälp till konjunkturuppgången. Penningpolitiken blir expansiv och reporäntan förväntas ligga orörlig på 1,5% till 2014.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.