Swedbank skriver om Bric-ländernas ekonomiska utveckling

Swedbank skriver om Bric-ländernas ekonomiska utveckling och politik i sitt senaste nyhetsbrev. Banken pekar på att många ”tillväxtländers” tillväxt har bromsat in de senaste åren i samband med att västvärldens konjunktur gått ner.

Swedbank menar att under detta decennium förutses tillväxtekonomierna storleksmässigt växa förbi de så kallade utvecklade ekonomierna. År 2020 beräknas tillväxtekonomiernas andel av världsproduktionen ha stigit till 60 %, och medan de utvecklade ekonomiernas andel fallit till 40 %.

Det finns dock en hel del problem med tillväxtekonomiernas sätt att bedriva ekonomisk politik pekar Swedbank på. Dåligt utformade ekonomisk politik riskerar göra att tillväxtländerna kommer att underprestera.

Det är inte bara EU-länderna och Euro-zonen som står inför stora utmaningar i framtiden. Om beräkningarna av urbaniseringen i Indien stämmer så handlar det om 250 miljoner människor fler i städerna på 18 år, ingen liten utmaning givet att infrastrukturen i Indien knappast ens är anpassad för den befolkning som bor i städerna idag.

Stig Björne

 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.