Riksbanken rör inte reporäntan

Den 18 april kom Riksbankens beslut om hur man ska förhålla sig till reporäntan. Många bedömare har trott på en sänkning av reporäntan. Enligt Tidningarnas Telegrambyrå hade Nordea hade förväntat sig att Riksbanken skulle sänka räntan i dag.

Riksbanken skrev  i ett pressmeddelande:

”Efter den kraftiga inbromsningen i svensk ekonomi mot slutet av förra året syns nu vissa ljusglimtar. Samtidigt är inflationen låg och väntas vara låg även under det närmaste året.”

Världsekonomin som helhet växer i relativt god takt och den amerikanska ekonomin har förbättrats. Läget på de finansiella marknaderna i Europa är dock skört och det återstår mycket arbete innan långsiktigt hållbara lösningar på problemen i de skuldtyngda euroländerna är på plats.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.