Hjälper konsultcheckar?

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har kommit med en rapport om den statligt finansierade företagsrådgivningen. Uppdrag kom från Regeringen att utvärdera detta. Företagsrådgivning finns med i ett antal företagsfrämjande politiska program tex i Tillväxtverkets (fd NUTEKs) satsningar på stimulera kvinnligt företagande och entreprenörer med utländsk bakgrund samt verksamheten inom ALMI som funnits sedan början av 1990-talet. Föregångare till ALMI var de regionala utvecklingsfonderna.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.