Världsekonomin ser bättre ut enligt IMF

Enligt IMF stärks återigen de globala förutsättningarna för tillväxt. Förbättrad ekonomisk aktivitet i Nordamerika och bättre ordning på den europeiska krisen har minskat hotet om en kraftig global inbromsning.

I prognosen menar IMF att globala BNP väntas stiga med 3,5% 2012 och 4,1% 2013. Generellt har man justerat upp prognoserna för de flesta länders ekonomier. För euroområdet säger man att man får uppleva en ”mild recession” under 2012 i spåren av de ekonomiska problemen inom EU. Tillväxten av jobb i de utvecklade ekonomierna förväntas vara svag, och de arbetslösa kan inte se framför sig någon tillväxt av nya jobb.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.