Maj börjar nedåt

Antalet arbetslösa i Europa ökar och uppgick till 10,9 procent i mars enligt statistik från Eurostat. För hela EU uppgick siffran till nästan 25 miljoner personer. Det är en ökning från föregående månad med nära 170.000 personer i euroområdet och ökning med drygt 190.000 i hela EU.

I mars 2011 var arbetslösheten i euroområdet 9,9 procent, och i EU-27 var den 9,4 procent. Ganska rejäla ökningar således. Spanien har högst arbetslöshet med drygt 24 procent, Grekland ligger på strax över 20. Österrike har lägst arbetslöshet med drygt fyra procent.

I USA kom siffror om ökningen av antalet sysselsatta i privat sektor. Förväntad ökning av sysselsättningen var 173 000 personer. Väsentligt mindre alltså.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.