Om ungdomsarbetslösheten

Statistik från SBC:s enkätundersökning AKU visar att Sverige har en ungdomsarbetslöshet på över 20% och samma siffra återkommer ute i Europa. I en jämförelse med andra EU-länder så ligger ungdomsarbetslösheten i Sverige dock något över EU-snittet.

Ett problem med mätningen är att den räknar in studerande som anger att de vill ha ett jobb, men inte har fått något. För att kunna regionalisera mätningarna måste man gå på Arbetsförmedlingens statistik som visar något helt annat.

Arena för tillväxt har analyserat av ungdomsarbetslösheten (inräknas registrerade arbetslösa plus sökande i program med aktivitetsstöd). De skriver att arbetslösa ungdomar 18-24 år var ca 88000 st hos arbetsförmedlingen i april 2012. Det motsvarade 9,7% av befolkningen mellan 18-24 år. Innan finanskrisen i maj 2008 så är idag antalet arbetslösa 18 till 24-åringar ca tre gånger så högt i april 2012. Orsaken tros vara ostabilt konjunkturläge.

Källa: Arena för tillväxt. Andel arbetslösa 18-24 år, procent-april 2012.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.