Gränsundersökning IBIS om inkommande turism

Tillväxtverkets undersökning IBIS 2011 handlar om turismen som kommer till Sverige. Undersökningen genomförs av myndigheten som kontinuerligt samlar information om inkommande besökare i Sverige. Undersökningen startade 1 januari 2011.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.