Tillväxtverket fokuserar på att lyfta fram svenska innovationer

Tillväxtverket om innovationer, TempoUnder åren 2012 och 2013 kommer Tillväxtverket att presentera resultat inom fyra olika teman som berör: innovativa miljöer, kapital, tillgänglighet/infrastruktur samt miljödriven näringslivsutveckling.

Tillväxtverket fokuserar till en början på ”Konkreta innovativa produkter, tjänster, processer” genom artiklar och filmer som presenteras som Goda exempel på verkets hemsida.

Tillväxtverket definition av begreppet ”innovation” lyder: en ny idé som omsätts till ett nytt företag, en produkt eller tjänst eller ny process som sprider sig och etablerar sig på en marknad. En innovation kan också handla om nya och innovativa metoder för marknadsföring, varumärkesprofilering och design eller tex nya arbetssätt.

Tillväxtverket menar att nya kreativa kopplingar mellan branscher, aktörer och kunskapsområden ger goda förutsättningar för innovationer. Dessa innovativa resultat har sedan betydelse för företag och människor och deras vardag samt för regionens utveckling. Det måste visas och lyftas fram.

Tillväxtverket tipsar om ett specialnummer av tidningen Tempo som tar upp temat om innovativa miljöer. Här berättar näringsminister Annie Lööf om hur hon ser på begreppet innovation och om hur hon vill utvidga det.

Ladda ner och läs tidningen Tempo


FAKTA OM TILLVÄXTVERKET

Tillväxtverket är en statlig förvaltningsmyndighet som bildades den 1 april 2009. Myndigheten tog främst över ärenden från Nutek och Glesbygdsverket som avvecklades den 31 mars 2009. Från Konsumentverket övertogs ärenden kring kommersiell och offentlig service på landsbygden.

Myndigheten sorterar under Näringsdepartementet. Tillväxtverkets vision är att Sverige ska vara ett föredöme för företagsamhet med med kärna av hållbar tillväxt.

”Under 2011 har vi bland annat satsat på småföretagens produktutveckling, på företagarsajten verksamt.se och genomfört en omfattande och unik undersökning om svenska företags verklighet och vardag. Allt för att förbättra företags och entreprenörers förutsättningar att starta och utveckla sitt företag och nå en större marknad”. / Från Tillväxtverkets årsrapport för 2011, Christina Lugnet, Generaldirektör

Tillväxtverket ska utveckla och genomföra insatser som främjar ökad konkurrenskraft och tillväxt i svenska företag, generellt entreprenörskap samt utvecklingskraft i hela landet. Målet är stärkt nationell, regional och lokal konkurrenskraft.

Tillväxtverket har 11 st kontor på 9 orter i Sverige, varav 8 av dessa kontor är programkontor för de regionala strukturfondsprogrammen. Myndighetens huvudkontor ligger i Stockholm.

Källa: Wikipedia

Sammanställning: Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.