Sveriges ekonomi oväntat klen enligt Konjunkturinstitutet

Tillväxten i Sveriges ekonomi fortsätter att vara svagare än normalt. Konjunkturinstitutets barometerindikator föll drygt två enheter i juli och ligger nu närmare fyra enheter under det historiska genomsnittet. Hemmamarknaden går sämre än exportmarknaden. Det visar Konjunkturinstitutets barometer för årets andra kvartal.

Stig Björne

”Man kan säga att den svenska ekonomin står och stampar och det är framför allt byggsektorn och tjänstebranscher som har försvagats jämfört med tidigare, menar Mats Dillén, generaldirektör, Konjunkturinstitutet.

Byggkonjunkturen har snabbt försämrats senaste månaderna och konfidensindikatorn har minskat drygt 30 enheter sedan april i år. Bara i juli 2012 sjönk indikatorn sju enheter. Såväl orderingång som byggproduktion och sysselsättning har minskat och företagens förväntningar ser ingen ljusning just nu. Byggföretagen räknar istället med en försämring under tredje kvartalet.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna sjönk 13 enheter i juli och den ligger nu 20 enheter under det historiska genomsnittet. Både efterfrågan och sysselsättning blev i det närmaste oförändrad under andra kvartalet.

”Det är väldigt osäkert i euroområdet och det sprider sig till olika delar av den svenska ekonomin. Men det är lite förvånande att tillverkningsindustrin som är mer exportberoende förefaller vara mer motståndskraftig än en del inhemska delar av den svenska ekonomin, som byggsektorn. Så där får vi klura lite på varför det ser ut som det gör”, säger han till Sveriges radio.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.