Nyföretagande första kvartalet 2012 minskade med 3,5% mot samma period 2011

Nystartade företag 2012, Tillväxtanalys

Under det första kvartalet 2012 startades 20,117 nya svenska företag. Motsvarande period 2011 var 20,853 nya företag. Det innebär att antalet nybildade företag minskade med 3,5% mot samma period 2011. Rapporten kommer från Tillväxtanalys

Ett nytt företag definieras i detta sammahang (enligt Eurostats rekommendation) som nya företag (ink enskilda näringsidkare) med icke namnskyddad firmanamn och frånräknat olika former av ombildningar av existerande företag samt uppköp eller övertaganden.

Kultur ökade dock

Minskningarna störst inom Transport och magasinering med drygt 14%. Inom programmering och IT minskade nystartandet med 10 procent. Inom Handel, service och motorfordon minskade antalet nyetableringar med 9%. Inom branschgruppen Kultur/nöje/fritid ökade dock antalet nya företag med 11%.

Nyföretagandet minskade med 2% i Stockholms län samt med 11 respektive 5% i Västra Götalands- och Skåne län. Den största minskningen, 15%, skedde i Blekinge län.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.