Falkenberg har utsetts till Årets Tillväxtkommun

Vid den kommunalekonomiska konferensen Kommek 2012 i Malmö så utsågs Falkenbergs kommun till Årets Tillväxtkommun i Sverige. Priset delades ut av finansmarknadsminister Peter Norman.

Bakom utmärkelsen Årets Tillväxtkommun står organisationen Arena för tillväxt och Sweco Eurofutures. Utmärkelsen delas ut till kommuner som långsiktigt arbetar för ett gott företagsklimat. Urvalet av kandidater sker på basis av befolknings- och sysselsättningsutvecklingen på ett och tre års sikt.

Mari-Louise Wernersson – kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg – tog emot priset inför 2 500 politiker och tjänstemän från hela Sverige. Hon kommenterar; -Vi belönas för att vi har ett bra näringlivsklimat och det är många som jag vill dela framgången med. Vi har fantastiska möjligheter i Falkenbergs kommun och det är roligt att vi falkenbergare nu får ytterligare en anledning att sträcka på oss, säger hon.

Artiklar om Årets Tillväxtkommun 2012

Hallands Nyheter

Region Halland

Falkenberg Kommun

Sveriges Kommuner och Landsting

Juryns motivering till att ge Falkenberg priset lyder

”Falkenbergs kommun har långsiktigt verkat för ett gott företagsklimat och har tillsammans med näringslivet skapat en stark vi-anda, präglat av ett utvecklingsengagemang för både stad och landsbygd. Handlingskraft i kombination med ett tydligt hållbarhetsperspektiv är utmärkande för det politiska ledarskapet, vilket bidragit till att stärka Falkenbergs attraktionskraft. Satsningar på goda livs- och företagarmiljöer både längs kust och i inland för medborgare och företagare skapar grogrund för att fortsätta växa för en hållbar framtid.”

Bland tidigare pristagare kan nämnas Varbergs och Mölndals kommuner. Utmärkelsen Årets Tillväxtkommun har delats ut sedan 1998.

Stig Björne

Årets Tillväxtkommun 2008

Årets Tillväxtkommun 2009

 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.