Regeringen satsar på jobb, vägar och forskning

Alliansen satsar i budgeten för år 2013 23 miljarder kronor och året därpå 2014 ytterligare 27 miljarder kronor för att stimulera tillväxten, enligt finansministern. Medlen ska gå till att få bort flaskhalsar i infrastrukturen, till intressant forskning och för att göra det lättare för ungdomar att få anställning.

Genomförandet inkluderar lärlingssystem och fler studieplatser på yrkeshögskolor. Bolagsskatten ska sänkas. Hur arbetslösheten ska motarbetas, industrin stärkas och vilka infrastruktur- och forskningssatsningar det blir förhandlade partierna presenterades den 20 september.

Sysselsättningen förväntas öka och arbetslösheten minska under 2012 och 2013 men rejäla förbättringar kan komma först 2014 då också tillväxten ska öka med 3,7%. Inflationen väntas bli 1,0% och 1,2% 2012 och 2013. Den ekonomiska tillväxen beräknas nu bli 1,6% i år och 2,7% nästa år vilket är lite högre respektive lägre än vid den senaste prognosen.

Kommuner och landsting ska även få förstärkta möjligheter att själva kunna utjämna intäkter över tid och därigenom möta svängningar i konjunkturen. Det föreslår regeringen i en proposition som lämnats till riksdagen.

Källa: Finansdepartementet

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.